Magbutang Flash ha Blog

Magpakakita' kaw Flash banner? Tantu in jawab niyu huun.

In Flash banner mahinang mu hawnu-hawnu sites. Awn manga sites magdihil sila Free Banner sumagawa' in ngan sin site nila nakabutang duun ha banner. Bang kaw mabaya' sin wayruun "ads" nila awn da isab sumagawa' taga bayad.

Ha biya' katu' bloggers in puhungun ta amun wayna bayad misan dayan yaun in ngan sin site nila mimikit. In suntu' niya biya na sin banner yan kakitaan ha taas.

Bang kaw mabaya' magbutang Flash banner yari in manga hinangun mu:

1. Lawag kaw ha google "Free Flash Banner", atawa bang kaw mabaya' sud na hadja kaw mari pa site ini.
    http://www.123-banner.com/ . Ubus mu magregister paghinang nakaw didtu ha laum sin kabayaan mu hinangun. Ubus maghinang ampa mu hi "Save".

Awn yan banner sites magtuy ra kaw dihilan html code para ha blog atawa website. Sumagawa' bang biya' sin site napi' yan subay kaw lumag "webhost". Sulayi in webhost ini pagbutangan sin File na Save mu. Yari in link niya, http://fileave.com . Ubus mu mag Upload kawaan in code ini.

Pindahi hadja in "[flash URL] yaun sin direct link amun dihil sin Webhost. Ampa kaw sud pa blogger layout, dupuni in add widget, ampa mu dupuni in html/javascript. Pagubus ampa butangan in code yan didtu ha "html/javascript blank space" ampa mu dupuni in save.

Didtu kaw magtaip sin code yan ha Notepad.

2 comments:

  1. salam tuwan,

    magsukul...mataud na-learned ku diy ha blog mu.

    ReplyDelete
  2. magsukul da isab sin awn na learned mu tuan..

    ReplyDelete