Pamandu Para ha Manga Bloggers

Image representing Google Chrome as depicted i...Image via CrunchBase
Bang kamu nagbablag ha tiranan sin Blogspot subay in "browser" usualun atawa hi download niyu amuna in Google Chrome. Pasal in "browser" ini mataud karahan niya daing sin Internet Explorer iban sin kaibanan pa.

Bihaun in Google Chrome naglaunch na isab ba'gu program, in Program ini pagtagun Google Chrome Extension. Bang awn na Google Chrome dupuni hadja in url ini https://chrome.google.com/extensions/ bat kaw maka"download".

Ha tungud ini mataud kita' sin nagsulat ba'gu kalabbiyan mausal sin manga maghihinang Blog. Bang kaw ubus na magdownload awn dasan kakitaan mu ha baba' sin browser "Extension". In hinang mu sumunud magdupun hadja sin manga kalalagihan hibutang ha browser.

In manga ba'gu hikasud pa blogger dashboard biya' na sin Zemanta. Hi ganap mu hadja bang kaw ubus na nagdownload kakitaan mura sayan in kalabbiyan.

Bangman kamu makabatuk.

0 comments: